About

Cefnllan Free Range produces only the highest quality Welsh duck and chicken products from the family farm in Mid Wales.

Located at the foot of the Epynt mountain in a small village called Llangammarch Wells, Cefnllan Free Range rear and then prepare by hand all our poultry, allowing full traceability on our produce. Cefnllan  is Farm Assured, a scheme that protects and ensures a healthy environment for livestock and poultry. All our animals are fed on a specially formulated diet containing our all our own cereals grown here on the farm in Llangammarch wells. We feel that by knowing exactly what our poultry eat is the only way we can  guarantee full traceability.


Mae Cefnllan Free Range yn cynhyrchu cynnyrch dofednod o'r safon uchaf posib o'r fferm deuluol yng nghanolbarth Cymru.

Wedi'i leoli wrth droed mynydd Epynt, mewn pentref bychan o'r enw Llangammarch, yma yng Nghefn Llan, rydym yn magu ac yn paratoi'r cynnyrch dofednod â llaw, gan sicrhau olrhainadwyedd llawn ar eu cynnyrch. Mae Cefn Llan Free Range yn rhan o gynllun gwarant fferm y DU sy’n gwarchod ac yn sicrhau amgylchedd iach i dda byw a dofednod. Mae'r holl anifeiliaid yn cael eu bwydo ar ddiet arbennig sy'n cynnwys grawn sydd wedi'i dyfu ar y fferm yma yn Ne Powys. Trwy wybod yn union yr hyn y mae ein dofednod yn ei fwyta, teimlwn ein bod yn medru sicrhau  olrhainadwyedd llawn.